Projekt, ERN-0341-CZ-27-02-2024

 

Spolupráce při realizaci cyklotras v Mikroregionu Podralsko a v Žitavských horách, ERN-0341-CZ-27-02-2024

Zusammenarbeit bei der Umsetzung von Radwegen in der Mikroregion Podralsko und im Zittauer Gebirge, ERN-0341-CZ-27-02-2024

 

Mikroregion Podralsko připravil v roce 2024 projekt s názvem „Spolupráce při realizaci cyklotras v Mikroregionu Podralsko a v Žitavských horách, ERN-0341-CZ-27-02-2024“.

Im Jahr 2024 bereitete die Mikroregion Podralsko ein Projekt mit dem Namen vor „Zusammenarbeit bei der Umsetzung von Radwegen in der Mikroregion Podralsko und im Zittauer Gebirge, ERN-0341-CZ-27-02-2024“.

 

Leadpartner: Mikroregion Podralsko

Projektpartner: Naturpark Zittauer Gebirge

 

Hlavní cíl projektu / Hauptziel des Projektes:

Utužování stávajících přeshraničních vazeb, výměna informací a zkušeností mezi účastníky z řad zástupců obcí Mikroregionu Podralsko a regionu Žitavské hory..

Ziel des Projektes ist es, die bestehenden grenzüberschreitenden Verbindungen, den Informations- und Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern aus den Vertretern der Gemeiden der Mikroregion Podralsko und der Region Zittauer Gebirge zu stärken..

 

Akce v rámci projektu / Aktionen im Projekt:

Akce/Aktion

Datum Datum

Tisková zpráva Pressemitteilung

Fotografie Photographie

Cyklotrasy v Mikroregionu Podralsko a v Žitavských horách I/Radwege in der Mikroregion Podralsko und im Zittauer Gebirge I

13.6. – 14.6.2024

Tisk

Foto

Cyklotrasy v Mikroregionu Podralsko a v Žitavských horách II/Radwege in der Mikroregion Podralsko und im Zittauer Gebirge II

 

Tisk

Foto

 

Celkové náklady projektu / Gesamtkosten des Projektes: 6360,00 Euro

Projekt „Spolupráce při realizaci cyklotras v Mikroregionu Podralsko a v Žitavských horách, ERN-0341-CZ-27-02-2024“ byl podpořen Evropskou unií.

Das Projekt „Zusammenarbeit bei der Umsetzung von Radwegen in der Mikroregion Podralsko und im Zittauer Gebirge, ERN-0341-CZ-27-02-2024“ wurde von der Europäischen Union.