Fórum UR 2010

Diskusní fórum MRG Podralsko - Jablonné v Podještědí

Závažné problémy, které občany mikroregionu trápí, zazněly na veřejném diskusním fóru v Jablonném v Podještědí 3. června 2010.

V první části tohoto setkání zástupců obcí a měst s občany Mikroregionu Podralsko nejprve zazněly prezentace s přiblížením aktuálních problémů a aktivit mikroregionu v oblastech sociální prevence, prevence kriminality, místní partnerství v  chráněných územích a s informacemi o řešení projektů Cyklomagistrála Ploučnice a Rozhledny. V druhé části proběhla diskuse přítomných účastníků, a to nejdříve v menších skupinkách u kulatých stolů k tématickým okruhům  cestovní ruch + podnikání, školství + kultura + sport + volný čas, prevence kriminality + bezpečnost, sociální + zdravotní problematiky, ŽP  + cyklodoprava. Pak byly všemi přítomnými ve společné diskusi vygenerovány závažnější problémy, které občany mikroregionu z uvedených hledisek trápí.

Výsledky diskuse zde:

Fórum UR Mikroregionu Podralsko - Pozvánka (PDF, 275 KiB)

Fórum UR Mikroregionu Podralsko - Zápis (PDF, 276 KiB)

Fotografie – Fórum UR Mikroregionu Podralsko