Prezentace MRG Podralsko na PS MA21 RVUR ČR

Prezentace „Startu MA21 v Mikroregionu Podralsko" na PS MA21 RVUR
10. června 2009, Praha

Členové Pracovní skupiny místní Agendy 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR (dále jen PS MA21 RVUR zde) řeší pravidelně na svých jednáních nejen celorepublikové problémy udržitelného rozvoje a to z hlediska místních Agend 21, ale jsou také seznamováni s novinkami, s aktualitami či s úspěchy jednotlivých municipalit při zavádění principů udržitelného rozvoje po praxe na úrovni obcí, měst a regionů. Během jednání PS MA21 RVUR dne 10. června 2009 byli její členové seznámeni RNDr. Jiřinou Vargovou (členka PS a koordinátora MA21 v MRG Podralsko) s výsledky startovacích aktivit při zavádění udržitelného rozvoje v Podralsku. Jejich stručný přehled a souhrn výstupů je uveden v následující prezentaci viz. zde. Zrealizované kroky, úspěšné zavedení organizační struktury MA21 a zahájení společného dialogu mezi místními samosprávami, podnikateli, neziskovkami a veřejností, posouvají Mikroregion Podralsko v procesu zavádění MA21 z kategorie „zájemci" do kategorie „D".