novinky-detail

Mikroregion Podralsko hodlá získat podporu z ROP na cyklomagistrálu Ploučnice

Pátek, 12. únor, 2010

Zelená cyklomagistrála Ploučnice je jedním z prioritních projektů Mikroregionu Podralsko. Celá trasa cyklomagistrály se na jedné straně napojuje Novou hřebenovku na Ještědském hřebenu, následně kopíruje tok řeky Ploučnice a prochází městy či obcemi Osečná, Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem, Noviny pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem, Mimoň, Ralsko, Zákupy, Česká Lípa, a dále až po hranice Libereckého kraje. V Ústeckém kraji navazuje na Greenways Labe.

Mikroregion nechal zpracovat projektovou dokumentaci na úsek Osečná – Noviny pod Ralskem po Průrvu. K financování technické dokumentace napomohla podpora z grantového programu LK. K tomu předseda Mikroregionu Podralsko uvádí: „Projekt na cyklomagistrálu jsme zadali projektantům v létě 2009. Od září se pravidelně scházel projektový tým, kde jsme operativně řešili přípravu podkladů pro úspěšné podání žádosti do Regionálního operačního programu. Nejvíce jsme se zapotili s vydáním územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. Liberecký kraj nám vyšel vstříc a rozhodl, že stavební povolení může vydat jeden dopravní stavební úřad v České Lípě. Trasa cyklomagistrály totiž spadá pod dva správní obvody – pod Českou Lípu a Liberec a jednat na dvou místech by byla komplikace,“ uvedl Jiří Hauzer, zároveň starosta Osečné.

Stráž pod Ralskem chtěla původně řešit cyklomagistrálu na svém území samostatně, ale nakonec se s Osečnou dohodla, že spojí síly a projekt podají společně s okolními obcemi prostřednictvím mikroregionu.

„Myslím, že jsme se rozhodli správně,“ říká starostka Stráže Věra Bradáčová. „Práce v týmu se nám osvědčila, jsem ráda, že se nám se starosty okolních obcí podařilo dotáhnout projekt a podat žádost,“ dodala.

Spokojený je také starosta z Hamru na Jezeře Milan Dvořák. „V územním řízení jsme hledali optimální řešení při vedení trasy cyklomagistrály. Nakonec jsme našli optimální řešení a vyhověli i požadavkům na ochranu životního prostředí. Sami máme zájem přírodu chránit,“ doplnil starosta Hamru na Jezeře.

Pokud by se to podařilo a projekt by byl podpořen, vznikla by ucelená část Zelené cyklomagistrály Ploučnice z Osečné přes Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem a Noviny pod Ralskem po Průrvu v celkové délce 15,188 km. Je již na co navazovat, v roce 2008 město Osečná na svém území již první část cyklomagistrály vybudovala v úseku Lesní domky – Lázně Kundratice.

„Projekt Zelené cyklomagistrály Ploučnice řeší rozvoj cestovního ruchu v oblasti, která celá spadá do hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje. Realizace projektu přispěje k rozvoji cykloturismu a bezmotorové dopravy v regionu,“ zdůraznil Jiří Hauzer.

Na nové komunikaci cyklomagistrály bude položen nový perfektní povrch. Trasa by také měla být vybavena odpočinkovými místy. Součástí projektu bude vytvoření nového informačního systému skládajícího se nových interaktivních dotykových infoboxů, informačních tabulí, map a brožur. Realizace projektu Zelené cyklomagistrály bude zkrátka přínosem jak pro návštěvníky regionu, tak pro místí obyvatele. Uživatele po trase bude provázet logo, které je uvedené na všech materiálech spojených s cyklomagistrálou.