novinky-detail

Zastupitelé Osečné, Křižan, Velenic a Novin pod Ralskem absolvovali vzdělávací seminář

Úterý, 9. červen, 2015

V úterý 9. června 2015 proběhl v aule na radnici v Osečné vzdělávací seminář pro zastupitelé. Ten se skládal ze dvou bloků, povinného a volitelného. V rámci povinného bloku se zastupitelé seznámili se systémem veřejné správy ČR, s tématem komunikace a s úkoly, které v rámci své funkce plní. Pro volitelný blok byla zvolena témata odpovědnost zastupitele za hospodaření a problematika nakládání s majetkem. Seminář vedený zábavnou a příjemnou formou pod vedením zkušené lektorky Mgr. Daniely Pastorkové absolvovali zastupitelé Osečné, Křižan, Velenic a Novin pod Ralskem. Celá akce byla realizována díky Svazu měst a obcí a projektu „Odpovědný zastupitel pro otevřenou a hospodárnou obec“.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.