novinky-detail

Propagační cykloexkurze Podralskem

Pátek, 7. červen, 2019

V pátek 7. června 2019 se uskutečnila již tradiční cykloexkurze pořádaná zástupci Mikroregionu Podralsko. Tentokrát byli starostové, starostky a další hosté pozváni do Zákup, kde byli přivítáni úvodním slovem předsedy Mikroregionu Podralsko panem Jiřím Hauzerem a také starostou města Zákupy panem Ing. Radkem Lípou. Za příznivého počasí vyjelo na trasu dlouhou 26 km celkem 31 účastníků. První zastávkou na trase byl zámek Zákupy. Zde se skupiny cyklistů ujala průvodkyně zámku a provedla je částí zámeckých prostor včetně nádvoří. Za návštěvu jistě stály také přilehlé zámecké zahrady a rozsáhlý park. Poté skupina pokračovala lesem přes Lasvice do Svojkova, kde proběhlo krátké občerstvení a následoval výstup do Modlivého dolu ke kapli. Cestou zpět ze Svojkova směrem k Plesům měli účastníci cyklojízdy možnost nahlédnout do sklářského ateliéru pana Haidla, který se specializuje na výrobu replik historického skla. Cesta dále pokračovala do obce Svitava a následně sklárny AJETO v Lindavě, kde proběhla komentovaná prohlídka objektu s ukázkou prací zdejších sklářských mistrů. Po krátkém odpočinku se celá skupina vydala na zpáteční cestu vedoucí podél skalnatých útvarů a dále přes obec Velenice směrem do Zákup na koupaliště, kde již bylo připraveno bohaté občerstvení. Do cíle dorazili všichni účastníci cyklojízdy v pořádku. Akce byla zakončena vyhodnocením a poděkováním všem organizátorům.

Fotografie – Propagační cykloexkurze Podralskem