novinky-detail

Ze zasedání Mikroregionu Podralsko

Čtvrtek, 3. říjen, 2019

Dne 3. října 2019 se uskutečnilo již třetí zasedání svazku obcí Podralsko v tomto roce, tentokrát ve Zdislavě.

Přítomní zástupci obcí projednávali kromě jiného také v návaznosti na připravovanou aktualizaci dokumentu „Surovinová politika Libereckého kraje“ své stanovisko k problematice stavu infrastruktury a k možné těžbě na Tlusci v k.ú. Luhov. Jednohlasně všichni přítomní potvrdili a částečně rozšířili svá usnesení z roku 2015.

Přijali následující:

Usnesení č. 6 – 3/2019

Členská schůze Mikroregionu Podralsko v návaznosti na své dřívější usnesení č.10-1/2015, s ohledem na stávající a budoucí dopravní zátěž požaduje, aby Liberecký kraj připravil a realizoval obchvaty Zákup, Hamru na Jezeře, Jablonného v Podještědí, Osečné, Brniště, Luhova, Dubnice a dopravní situaci Mimoně.

Usnesení č. 7 – 3/2019

Členská schůze Mikroregionu Podralsko v návaznosti na své dřívější usnesení č. 9-3/2015, v rámci příznivého rozvoje obcí a měst, uspokojování  základních potřeb občanů v bydlení, ochraně  zdraví a bezpečnosti, v ochraně majetku obyvatel a při ochraně životního prostředí v souladu s § 35 obecného zřízení vyjadřuje nesouhlas s těžbou v dobývacím prostoru Luhov.

Případnou změnu svého postoje podmiňuje vyřešením dopravní a ostatní infrastruktury v rámci ochrany zdraví a bezpečnosti občanů, a to před zahájením případné těžby nerostných surovin v dotčeném území.

Starostům není lhostejný jak neuspokojivý stav komunikací, tak chtějí hájit příznivý rozvoj území. Předseda Mikroregionu o celé záležitosti již informoval pana hejtmana Martina Půtu, který přislíbil postoupení informací na kompetentní ministerstva.