novinky-detail

Seminář a fórum k UR

Čtvrtek, 9. duben, 2009

Společným nedostatkem všech obcí MRG se mj. jeví nízká úroveň společné komunikace mezi zástupci veřejné správy, občany a subjekty v MRG podnikajícími či provozujícími svoji vzdělávací a spolkovou činnost. Se snahou zahájit pomoc obcím při odstraňování tohoto nedostatku, který je mj. i obecně uznáván coby brzda udržitelného rozvoje, proběhl dne 9. dubna 2009 v Kulturním domě v Mimoni seminář, v závěru spojený s diskusí všech přítomných účastníků. Program semináře naleznete zde. Prostor první části tohoto setkání byl věnován základním informacím o tom, jak zavádět udržitelný rozvoj na místní úrovni, jaké jsou s tímto zkušenosti ve zdravých městech, obcích a mikroregionech v rámci ČR, jak souvisí rozvoj s kvalitou zdraví či jak finančně může přispět Liberecký kraj na řešení rozvojových projektů v MRG a v obcích hospodářsky slabých, mezi něž obce MRG Podralsko náleží. V závěru první části setkání byla věnována pozornost nejen projektu, od kterého si obce slibují posílení cestovního ruchu v MRG (tj. projektu "Zelená cyklomagistrála Ploučnice"), ale také zajímavým výsledkům dotazníkového šetření mezi obyvateli MRG, potažmo jejich názorům na "Kvalitu života v MRG Podralsko" . Druhá část mimoňského setkání byla již vedena formou diskusního fóra, kde přítomní projevovali svými názory různé postřehy a doporučení "Jak zlepšovat komunikaci v MRG" a jaké problémy, potažmo aktivity podporovat s cílem udržitelného rozvoje obcí v MRG. Největší preferenční body obdržel již výše uvedený projekt "Zelené cyklomagistrály Ploučnice".

Prezentace, které na setkání zazněly:

Co je MA21 & Start MA21 v MRG Podralsko

Zdravý MRG Podralsko

Zdraví jako podmínka rozvoje regionu

Podpora hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje

Program obnovy venkova Libereckého kraje

Přehled dotačních programů Libereckého kraje

Zelená cyklomagistrála Ploučnice