novinky-detail

Ocenění přeshraniční spolupráce

Čtvrtek, 7. prosinec, 2023

Obce Mikroregionu Podralsko dlouhodobě spolupracují s Přírodním parkem Žitavské hory (Naturpark Zittauer Gebirge). Společně se realizuje řadu akcí a projektů. Doba, spojená s onemocněním COVID – 19, všeobecně zastavila spolupráci nejen mezi občany, ale i meziobecní spolupráci včetně té přeshraniční. To však nás v plné míře nezasáhlo. Během tohoto období jsme spolupracovali tak, jak jen nám to možnosti dovolovaly.

Na konci roku 2023 (jako tomu bývalo před covidem každoročně), se uskutečnilo v rámci Euroregionu Nisa vyhodnocení nejlepší přeshraniční spolupráce jednotlivců, škol, ale také obcí a mikroregionů. V poslední jmenované kategorii byla nejvýše ohodnocena spolupráce Naturpark Zittauer Gebirge a Mikroregionu Podralsko. Ocenění bylo uděleno za příkladnou přeshraniční spolupráci. Cena byla předána na slavnostní akci ERN v saském Görlitz dne 7. prosince 2023 za účasti zástupců také z Podralska, neboť ERN je přeshraničním regionem jak Německa, České republiky, tak i Polska.