Seminář a fórum k UR

Společným nedostatkem všech obcí MRG se mj. jeví nízká úroveň společné komunikace mezi zástupci veřejné správy, občany a subjekty v MRG podnikajícími či provozujícími svoji vzdělávací a spolkovou činnost. Se snahou zahájit pomoc obcím při odstraňování tohoto nedostatku, který je mj. i obecně uznáván coby brzda udržitelného rozvoje,  proběhl dne 9. dubna 2009 v Kulturním domě v Mimoni seminář, v závěru spojený s diskusí všech přítomných účastníků. Program semináře naleznete zde. Prostor první části tohoto setkání byl  věnován základním informacím o tom, jak zavádět udržitelný rozvoj na místní úrovni, jaké jsou s tímto zkušenosti ve zdravých  městech, obcích a mikroregionech v rámci ČR, jak souvisí rozvoj s kvalitou zdraví či  jak finančně může přispět Liberecký kraj na řešení rozvojových projektů v MRG a v obcích hospodářsky slabých, mezi něž obce MRG Podralsko náleží. V závěru první části setkání byla věnována pozornost nejen projektu, od kterého si obce slibují posílení  cestovního ruchu v MRG (tj. projektu "Zelená cyklomagistrála Ploučnice"), ale také zajímavým výsledkům dotazníkového šetření mezi obyvateli MRG, potažmo jejich názorům na "Kvalitu života v MRG Podralsko" . Druhá část mimoňského setkání byla již vedena formou diskusního fóra, kde přítomní projevovali svými názory různé postřehy a doporučení "Jak zlepšovat komunikaci v MRG" a jaké problémy, potažmo aktivity podporovat s cílem udržitelného rozvoje obcí v MRG.  Největší preferenční body obdržel již výše uvedený projekt "Zelené cyklomagistrály Ploučnice".

Prezentace, které na setkání zazněly:

 

Fotodokumentace seminář a fórum k UR zde.